Online Marketing (SEO)

SEO optimalizácia

SEO, alebo Search Engine Optimisation je spôsob, resp. metóda, ktorou sa dosahujú lepšie pozície vo vyhľadávačoch a tým aj samotné výsledky webovej stránky (návštevnosť, predajnosť atď.). V preklade je to optimalizácia pre vyhľadávače, alebo často používaný pojem seo optimalizacia. Konkurencia na internete rastie, počet webových stránok zobrazených vo vyhľadávačoch po vyhľadaní kľúčového slova rastie, s čím sa spája potreba zviditeľniť sa a dostať sa ľuďom na oči. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt search engine optimizationPráve na toto slúži seo optimalizácia. Jednou z najefektívnejších metód seo optimalizácie je linkbuilding. Linkbuilding môžeme definovať ako proces získavania odkazov z iných webových stránok na našu, pričom je dôležité, aby tento odkaz pochádzal z kvalitnej stránky a bol na konkrétne kľúčové slovo (napríklad kvalitné víno). Takýto odkaz vidíte často v komerčných článkoch, kde je istá časť textu farebne odlíšená a často aj podčiarknutá. Po kliknutí na tento text Vás presmeruje na inú webovú stránku. Práve toto je odkaz, ktorý Vás dostane vo vyhľadávači vyššie preto, lebo niekto Vás spomenul, niekomu ste stáli za to, aby na Vás odkázal. Google to berie na vedomie a takto Vás posúva vyššie vo vyhľadávači na dané kľúčové slovo (na ktoré na Vás niekto iný odkázal). V dnešnej konkurencií na internete však potrebujete pomerne veľa odkazov na to, aby ste sa nachádzali na popredných pozíciách vo vyhľadávači. Práve preto vznikla seo optimalizácia, teda optimalizácia pre vyhľadávače. Okrem budovania linkov však potrebujete vykonávať aj ďalšie aktivity, ako napríklad aktívne a strategicky prevádzkovať kampane na sociálnych sieťach, najmä Facebooku. Prostredníctvom Facebooku sa na Vašu webovú stránku dostane veľké množstvo návštevníkov, čo pozitívne vplýva na návštevnosť webovej stránky, ktorá predstavuje kriticky dôležitú súčasť a faktor seo optimalizácie. Ďalším faktorom, úzko súvisiacim s návštevnosťou je miera okamžitých odchodov. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt search engine optimizationČím viac ľudí z Vašej webovej stránky okamžite odíde (či už preto, lebo sa tam dostal omylom, alebo preto, že sa mu na nej nepáčilo), tým horšie Vašu webovú stránku Google vyhodnotí. Medzi ďalšie faktory, ktoré je pri seo optimalizácií potrebné spĺňať, patrí napríklad rýchlosť načítania webovej stránky, kvalita obsahu na webovej stránke atď. Ďalšou aktivitou, ktorá patrí pod seo optimalizáciu, je prisievanie na portály, blogy a fóra. Tieto predstavujú ďalší zdroj návštevnosti, ktorej samozrejme nikdy nie je dosť. Ďalej môžeme pod seo optimalizáciu zaradiť aj PPC kampaň (Pay Per Click- plať za klik), tiež známu ako Google Adwords. Ako je možné vidieť, seo optimalizácia zahŕňa celý rad aktivít, ktoré by mali prispieť k úspešnosti Vášho podnikania na internete a k porazeniu konkurencie, ktorá v dnešnej dobe neustále rastie.

 

Content marketing

Content marketing (inak aj obsahový marketing) predstavuje marketingovú techniku, ktorá je časťou komplexného marketingu. Slovné spojenie content marketing sa po prvýkrát objavilo v roku 2001, kedy ho začala používať americká spoločnosť Penton Custom Media. Neskôr sa konceptom content marketingu začali zaoberať aj známe svetové spoločnosti, ako napríklad Microsoft, Nike či Redbull. V súčasnosti koncept content marketingu nájdeme takmer v každej veľkej nadnárodnej spoločnosti. Využíva ho napríklad aj Coca-Cola, Dell, Philips alebo Mastercard.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content marketing

Hlavným cieľom content marketingu je zaujať zákazníka a vyvolať v ňom také reakcie, z ktorých získa samotná firma úžitok. To znamená také oslovenie zákazníka, ktoré ňom vyvolá potrebu kúpiť si produkt alebo využiť ponúkanú službu. Snahou každej spoločnosti aplikujúcej techniku content marketingu by malo byť poskytovanie takých informácii, ktoré podporia dôveru a autoritu značky u stálych, ale rovnako aj u potencionálnych zákazníkov.

Aj keď v marketingovom svete slovo content marketing predstavuje jeden z najhľadanejších výrazov, jeho ustálené vysvetlenie neexistuje. Je však možné nájsť vysvetlenia od rôznych autorov, ktoré sa podstate content marketingu aspoň približujú. Najvýstižnejšou je citácia podľa Content Marketing Institute, ktorá znie nasledovne: content marketing predstavuje marketingovú techniku, pri ktorej sa vytvára a zdieľa hodnotný, konzistentný a relevantný obsah za účelom zaujať a získať si jasne určené publikum – a to všetko s cieľom dosiahnuť reakciu zákazníka, ktorá prinesie zisk.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content marketing

Aj keď v minulosti bola realizácia takejto marketingovej techniky náročná najmä z hľadiska nákladov a spôsobov oslovenia zákazníkov, vďaka internetu, ktorý sa nachádza už takmer v každej domácnosti, je tvorba content marketingu oveľa jednoduchšia. Najľahšou cestou je tvoriť obsah na internete, pomocou rozličných webov, správ, blogov, uverejňovaním e-bookov či na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter alebo Instagram). Najúčinnejšie druhy obsahu predstavujú pre zákazníkov informácie o podniku a jeho okolí, uverejňovanie fotogalérii či videí. Zákazníka môže rovnako osloviť aj to, ak firma spravila v minulosti chybný krok, ktorý si následne prizná a opíše postupy, ako tento problém vyriešila. Práve internet robí content marketing jednou z najlacnejších marketingových alternatív. Aj keď sa proces tvorby concent marketingu skladá z viacerých krokov (plánovanie, vytváranie, koordinácia, propagácia a meranie úspešnosti), za najvýznamnejšie sa považuje tvorenie a zdieľanie informácii so zákazníkmi. Tieto informácie následne vedú ku zvyšovaniu záujmu zákazníkov, ktorí často krát získavajú informácie o spoločnosti či produkte z vlastnej iniciatívy, čo znamená pre firmu šetrenie nákladov, ktoré by inak musela vynaložiť na reklamu a propagáciu. Záujem zákazníkov následne vedie k zvýšeniu výkonov podniku, preto by mal byť content marketing súčasťou každej cieľavedomej firmy, ktorá sa chce na trhu udržať.  

 
Sidebar