Vykurovanie domu

Dotácia na fotovoltaiku? Presne tak!

Fotovoltaika predstavuje systém, ktorý získava energiu z obnoviteľných zdrojov a premieňa ju na elektrinu. V prípade fotovoltaiky sa jedná o získavanie energie zo slnečného žiarenia. História fotovoltaických systémov siaha do roku 1954, kedy bol po prvý krát vyvinutý článok, ktorý mal účinnosť vyššiu než 4 %. V 70. rokoch 20. storočia celý svet postihla energetická kríza. Súvisiaci obrázokVďaka tomuto obdobiu sa životné prostredie a používanie alternatívnych zdrojov energie stali politicky zaujímavými. Viaceré krajiny upravili svoje vlastné zákony a vytvorili rozličné programy, ktoré sa zameriavali na podporu fotovoltaiky. Medzi tieto krajiny patrili najmä Nemecko, USA a Japonsko. V súčasnosti sa už viaceré svetové ekonomiky snažia o podporu výstavby fotovoltaických systémov. Bežnou záležitosťou sa stala dotacia na fotovoltaiku. Dotácia na fotovoltaiku predstavuj zníženie nákladov potrebných na výstavbu fotovoltatických systémov pre právnické a fyzické osoby zo strany vlády. Hlavnou snahou vlád je, aby dotácia na fotovoltaiku bola prístupná pre všetkých a využil ju čo možno najširší okruh ľudí. Cena za fotovoltaické systémy sa vďaka neustálemu napredovaniu v oblasti technológii znižuje. Dotácia na fotovoltaiku, výhodné finančné ponuky a tarifné podmienky pre energiu z fotovoltaiky zapríčinili, že vo viacerých krajinách rapídne narástol počet inštalácii fotovoltaických systémov. Dotácia na fotovoltaiku je teda vhodná pre tých, ktorým nie je životné prostredie ľahostajné a už dlhodobo sa zahrávajú s myšlienkou inštalácie fotovoltatického systému ale zdá sa im táto záležitosť nákladnejšou.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt photovoltaicPremena slnečného žiarenia na elektrinu je možná len za pomoci fotoelektrického javu, ktorý sa vyskytuje na veľkoplošných polovodičových fotodiódach. Jednotlivé fotovoltaické články sú vlastne spomínané diódy a bývajú zlučované do väčších celkov – fotovoltaických panelov. Fotovoltaické články môže byť dvojakého typu – kryštalické alebo tenkovrstvové. Kryštalické články sú tvorené na tenkých doskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články sú priamo nanášané na sklo alebo iný typ podložky. Činnosť fotovoltaického systému nezasahuje do životného prostredia, čo je jeho najväčšou výhodou. Rovnako to platí aj v prípade výroby a likvidácie zariadenia. Všetko sa dá udržať pod kontrolou pomocou známej metódy likvidácie elektroodpadu. Odborníci na fotovoltaiku sa tiež snažia vyvinúť účinný spôsob recyklácie zariadenia po skončení jeho životnosti.

Moderné technológie podstatne ovplyvnili vývoj fotovoltaiky. V súčasnosti sme svedkami vývoja takzvanej tretej generácie fotovoltaiky. Hlavnou podstatou je zvýšiť jeho účinnosť za použitia tenkovrstvých technológii pomocou netoxických materiálov, ktoré sú bežne dostupné okolo nás. O tom, že o fotovoltatické systémy je veľký záujem svedčia aj nasledovné údaje. V roku 2016 sa zvýšila celková inštalovaná kapacita v porovnaní s predchádzajúcim rokom o viac ako 50 %. Neustále zvyšujúca sa celková inštalovaná kapacita zapríčinila, že produkcia elektriny z fotovoltatických systémov je najmenej 275 terawatthodin ročne.

 

Vykurovanie domu

Len málokto z nás má rád zimu a cíti sa príjemne aj v chladnejšom prostredí. Udržiavať sa v teple mali za potreby obyvatelia tejto zeme už za doby kamennej, kedy si teplo zakladali len na tom území, kde sa práve nachádzali. Pravekí ľudia udržiavali teplo hlavne v jaskyniach, v súčasnosti ľudia získavajú teplo pomocou vykurovania domu. Vykurovanie ako také prešlo svojimi obdobiami, v minulosti bolo veľmi populárne vykurovanie domu pomocou dreva, v súčasnosti sa do popredia dostávajú ekologickejšie alternatívy. Vykurovanie domu odoberá jednotlivým domácnostiam nemalé finančné prostriedky. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vykurovanie domuAj keď pri otázke vykurovania domu má na celkové rozhodnutie veľký dopad hlavne cena, nemala by to byť priorita. Pri výbere vykurovacieho zariadenia sa okrem nákladov potrebných na obstaranie zariadenia riešia aj také otázky, ako napríklad aká veľká bude vykurovaná plocha či pre koľkých obyvateľov má táto vykurovacia plocha slúžiť. Všetky otázky by mali byť dôkladne zvážené a prediskutované s naozajstným odborníkom vzhľadom na to, že vykurovacie zariadenie by nám nemalo slúžiť len na určitý čas, ale dlhodobo. Keď nie sú všetky otázky prehodnotené a ten, ktorý si potrebuje vykurovanie domu zaobstarať pomocou vykurovacieho zariadenia zohľadňuje len náklady, môže nastať aj taká situácia, že vykurovacie zariadenie nie je pre daný objekt práve najvhodnejšie. Na trhu sa nachádzajú rôzne alternatívy, ktorými sa dajú domy či komerčné priestory vykúriť – pomocou dreva, plynu, elektriny či tuhého paliva. Každá alternatíva je rozdielna, má svoje klady a zápory, avšak všetky spája jeden a ten istý cieľ – získať v domácnosti teplo či teplú úžitkovú vodu. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vykurovanie domuZa najpriaznivejšiu alternatívu vzhľadom na šetrné zaobchádzanie životného prostredia sa javí vykurovanie domu pomocou tepelného čerpadla, avšak nie každá domácnosť je na to vhodná. Tepelné čerpadlo je vhodné hlavne do obytných domov či menších komerčných prevádzok. Tepelné čerpadlo v porovnaní s ostatnými alternatívami dokáže ušetriť približne 40-60% nákladov počas prevádzkovania, predstavuje však najnákladnejšiu alternatívu, ktorej doba návratnosti je niekedy až 10 rokov. Ďalšou alternatívou je vykurovanie domu pomocou plynového kotla. Na realizáciu vykurovania domu pomocou plynového kotla je však potrebné disponovať plynovou prípojkou, ktorá je závislá od vzdialenosti miestneho plynového rozvodu. Predstavuje však menej nákladnejšiu alternatívu, ako to bolo v prípade vykurovania domu pomocou tepelného čerpadla (náklady na obstaranie sa pohybujú na úrovni 1500€). Vykurovanie domu pomocou elektriny je realizované pomocou elektrokotlov. Vzhľadom na to, že takmer každá domácnosť disponuje elektrickou prípojkou, sa táto alternatíva môže javiť z hľadiska obstarania ako najvýhodnejšia. Treba však brať do úvahy aj to, že elektrina je pomerne dostupný zdroj, avšak jej cena nie je práve najnižšia. Kúrenie pomocou elektrickej energie je približne o 20% nákladnejšie, než vykurovanie pomocou plynového kotla. Teplo domova sa dá dosiahnuť aj za pomocou vykurovania drevom, čo predstavuje najvýhodnejšiu alternatívu v oblasti nákladov pri samotnom obstarávaní zariadenia. Náklady sa však často krát vyšplhajú nahor až pri samotnom využívaní zariadenia, pre ktoré je potrebné neustále disponovať drevom na vykurovanie.

 
Sidebar