Welcome to Wiki Webstránka

Databáza vedomostí

Bolesti kĺbov, problém každej generácie

Kĺby ako časť ľudského tela zaraďujeme medzi časti pohybovej a opornej sústavy. Oporná sústava sa skladá z rozličných druhov kostí, kĺbov a chrupaviek. Ak všetko nefunguje tak ako má a v niektorej zo spomínanej časti nedochádza k jej správnej funkcii, po určitom čase sa začína objavovať bolesť. Každý jeden kĺb v ľudskom tele je dôležitý, nakoľko vďaka nemu dochádza ku spojeniu dvoch alebo viacerých kostí, čo umožňuje pohyb. Kĺbov v ľudskom tele je viacero, na základe čoho sa odvíjajú aj jednotlivé druhy bolesti klbov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bolesti klbovProblémy s pohybovým aparátom sa postupne začínajú stávať civilizačnou chorobou. Alarmujúce je však to, že vekový limit ľudí postihnutých týmto ochorením sa pomaly znižuje. Aj keď v minulosti bolesť kĺbov trápila najmä starších ľudí, dnes už má približne 20 percent z celkového počtu ľudí trpiacich touto chorobou menej než 35 rokov.

Príčin bolesti kĺbov je viacero. Môžu sa objaviť pri nadmernom zaťažení, pacienta môže postihovať chronická diagnóza (artóza či artridída), často krát sa tiež vyskytujú pri nedostatočnom pohybe.

Kĺbová artróza – predstavuje ochorenie kĺbovej chrupky. Toto ochorenie spôsobuje veľké bolesti vzhľadom na to, že zapríčiňuje zmenu kosti, ktorá s chrupkou súvisí. Typickými príznakmi ochorenia sú bolesť v okolí chrupky a nehybnosť kĺbov. Riziko jej vzniku rastie spolu s vekom, ženy sú týmto ochorením postihnuté častejšie než muži.

Kĺbová artritída – v lekárskom svete sa vyskytujú viaceré druhy kĺbovej artritídy. Za najčastejšie ochorenia sa v tejto kategórii považujú:

  • reumatická artritída: predstavuje chronické zápalové ochorenie. Vyznačuje sa rannou stuhlosťou kĺbov (môže ísť o kĺby na rukách, zápästiach, kolenách či v oblasti bedrových kĺbov), opuchom v oblasti postihnutého miesta, deformáciou či začervenaním rizikovej oblasti. Trápi zväčša obidve končatiny a postihuje jednak šľachy, ale i mäkké svaly.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bolesti klbov
  • septická artritída: predstavuje infekčné ochorenie, ktoré je spôsobené baktériami prenikajúcimi do kĺbov smerom z infikovanej rany, prípadne baktériami nachádzajúcimi sa v krvi. Kĺb, ktorý je infikovaný je opuchnutý, začervenaný, na dotyk bolestivý a horúci.
  • dna: predstavuje metabolické ochorenie. Jej hlavným prejavom je akútny vznik bolesti prevažne v noci, ktorý zapríčiňuje, že postihnutá osoba nemôže v noci spávať. Záchvat sa najčastejšie objavuje na kĺbe palca nohy, môže však postihovať akýkoľvek iný kĺb. V prítomnosti ochorenia je kĺb začervenaný, opuchnutý a na dotyk veľmi citlivý a bolestivý. Dna vzniká z dôvodu hromadenia kyseliny močovej v krvi. Spája sa tiež v vysokým krvným tlakom, poruchou metabolizmu či nesprávnou funkciou obličiek.

Aj keď bolesti kĺbov nie sú príjemnou záležitosťou, vzniku tohto ochorenia sa dá predísť. Správna životospráva, pohyb či venovanie dostatočnej pozornosti symptómom signalizujúcim, že niečo nie je v poriadku môžu slúžiť ako určitá prevencia pred vznikom tohto ochorenia.

 

Content marketing

Content marketing (inak aj obsahový marketing) predstavuje marketingovú techniku, ktorá je časťou komplexného marketingu. Slovné spojenie content marketing sa po prvýkrát objavilo v roku 2001, kedy ho začala používať americká spoločnosť Penton Custom Media. Neskôr sa konceptom content marketingu začali zaoberať aj známe svetové spoločnosti, ako napríklad Microsoft, Nike či Redbull. V súčasnosti koncept content marketingu nájdeme takmer v každej veľkej nadnárodnej spoločnosti. Využíva ho napríklad aj Coca-Cola, Dell, Philips alebo Mastercard.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content marketing

Hlavným cieľom content marketingu je zaujať zákazníka a vyvolať v ňom také reakcie, z ktorých získa samotná firma úžitok. To znamená také oslovenie zákazníka, ktoré ňom vyvolá potrebu kúpiť si produkt alebo využiť ponúkanú službu. Snahou každej spoločnosti aplikujúcej techniku content marketingu by malo byť poskytovanie takých informácii, ktoré podporia dôveru a autoritu značky u stálych, ale rovnako aj u potencionálnych zákazníkov.

Aj keď v marketingovom svete slovo content marketing predstavuje jeden z najhľadanejších výrazov, jeho ustálené vysvetlenie neexistuje. Je však možné nájsť vysvetlenia od rôznych autorov, ktoré sa podstate content marketingu aspoň približujú. Najvýstižnejšou je citácia podľa Content Marketing Institute, ktorá znie nasledovne: content marketing predstavuje marketingovú techniku, pri ktorej sa vytvára a zdieľa hodnotný, konzistentný a relevantný obsah za účelom zaujať a získať si jasne určené publikum – a to všetko s cieľom dosiahnuť reakciu zákazníka, ktorá prinesie zisk.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content marketing

Aj keď v minulosti bola realizácia takejto marketingovej techniky náročná najmä z hľadiska nákladov a spôsobov oslovenia zákazníkov, vďaka internetu, ktorý sa nachádza už takmer v každej domácnosti, je tvorba content marketingu oveľa jednoduchšia. Najľahšou cestou je tvoriť obsah na internete, pomocou rozličných webov, správ, blogov, uverejňovaním e-bookov či na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter alebo Instagram). Najúčinnejšie druhy obsahu predstavujú pre zákazníkov informácie o podniku a jeho okolí, uverejňovanie fotogalérii či videí. Zákazníka môže rovnako osloviť aj to, ak firma spravila v minulosti chybný krok, ktorý si následne prizná a opíše postupy, ako tento problém vyriešila. Práve internet robí content marketing jednou z najlacnejších marketingových alternatív. Aj keď sa proces tvorby concent marketingu skladá z viacerých krokov (plánovanie, vytváranie, koordinácia, propagácia a meranie úspešnosti), za najvýznamnejšie sa považuje tvorenie a zdieľanie informácii so zákazníkmi. Tieto informácie následne vedú ku zvyšovaniu záujmu zákazníkov, ktorí často krát získavajú informácie o spoločnosti či produkte z vlastnej iniciatívy, čo znamená pre firmu šetrenie nákladov, ktoré by inak musela vynaložiť na reklamu a propagáciu. Záujem zákazníkov následne vedie k zvýšeniu výkonov podniku, preto by mal byť content marketing súčasťou každej cieľavedomej firmy, ktorá sa chce na trhu udržať.  

 

Vykurovanie domu

Len málokto z nás má rád zimu a cíti sa príjemne aj v chladnejšom prostredí. Udržiavať sa v teple mali za potreby obyvatelia tejto zeme už za doby kamennej, kedy si teplo zakladali len na tom území, kde sa práve nachádzali. Pravekí ľudia udržiavali teplo hlavne v jaskyniach, v súčasnosti ľudia získavajú teplo pomocou vykurovania domu. Vykurovanie ako také prešlo svojimi obdobiami, v minulosti bolo veľmi populárne vykurovanie domu pomocou dreva, v súčasnosti sa do popredia dostávajú ekologickejšie alternatívy. Vykurovanie domu odoberá jednotlivým domácnostiam nemalé finančné prostriedky. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vykurovanie domuAj keď pri otázke vykurovania domu má na celkové rozhodnutie veľký dopad hlavne cena, nemala by to byť priorita. Pri výbere vykurovacieho zariadenia sa okrem nákladov potrebných na obstaranie zariadenia riešia aj také otázky, ako napríklad aká veľká bude vykurovaná plocha či pre koľkých obyvateľov má táto vykurovacia plocha slúžiť. Všetky otázky by mali byť dôkladne zvážené a prediskutované s naozajstným odborníkom vzhľadom na to, že vykurovacie zariadenie by nám nemalo slúžiť len na určitý čas, ale dlhodobo. Keď nie sú všetky otázky prehodnotené a ten, ktorý si potrebuje vykurovanie domu zaobstarať pomocou vykurovacieho zariadenia zohľadňuje len náklady, môže nastať aj taká situácia, že vykurovacie zariadenie nie je pre daný objekt práve najvhodnejšie. Na trhu sa nachádzajú rôzne alternatívy, ktorými sa dajú domy či komerčné priestory vykúriť – pomocou dreva, plynu, elektriny či tuhého paliva. Každá alternatíva je rozdielna, má svoje klady a zápory, avšak všetky spája jeden a ten istý cieľ – získať v domácnosti teplo či teplú úžitkovú vodu. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vykurovanie domuZa najpriaznivejšiu alternatívu vzhľadom na šetrné zaobchádzanie životného prostredia sa javí vykurovanie domu pomocou tepelného čerpadla, avšak nie každá domácnosť je na to vhodná. Tepelné čerpadlo je vhodné hlavne do obytných domov či menších komerčných prevádzok. Tepelné čerpadlo v porovnaní s ostatnými alternatívami dokáže ušetriť približne 40-60% nákladov počas prevádzkovania, predstavuje však najnákladnejšiu alternatívu, ktorej doba návratnosti je niekedy až 10 rokov. Ďalšou alternatívou je vykurovanie domu pomocou plynového kotla. Na realizáciu vykurovania domu pomocou plynového kotla je však potrebné disponovať plynovou prípojkou, ktorá je závislá od vzdialenosti miestneho plynového rozvodu. Predstavuje však menej nákladnejšiu alternatívu, ako to bolo v prípade vykurovania domu pomocou tepelného čerpadla (náklady na obstaranie sa pohybujú na úrovni 1500€). Vykurovanie domu pomocou elektriny je realizované pomocou elektrokotlov. Vzhľadom na to, že takmer každá domácnosť disponuje elektrickou prípojkou, sa táto alternatíva môže javiť z hľadiska obstarania ako najvýhodnejšia. Treba však brať do úvahy aj to, že elektrina je pomerne dostupný zdroj, avšak jej cena nie je práve najnižšia. Kúrenie pomocou elektrickej energie je približne o 20% nákladnejšie, než vykurovanie pomocou plynového kotla. Teplo domova sa dá dosiahnuť aj za pomocou vykurovania drevom, čo predstavuje najvýhodnejšiu alternatívu v oblasti nákladov pri samotnom obstarávaní zariadenia. Náklady sa však často krát vyšplhajú nahor až pri samotnom využívaní zariadenia, pre ktoré je potrebné neustále disponovať drevom na vykurovanie.

 
Sidebar