Investičné zlato môže byť v rôznych formách, napríklad v podobe zlatých prútov, mincí a šperkov.

Investičné zlato je strategická investícia

Investičné zlato môže byť v rôznych formách, napríklad v podobe zlatých prútov, mincí a šperkov. Každá forma má svoje výhody a nevýhody. Zlaté prúty sú cenovo najvýhodnejšou možnosťou pre tých, ktorí chcú investovať do zlata, pretože sa predávajú s menšou prirážkou ako mince alebo šperky. Na druhej strane, mince sa považujú za zberateľskejší tovar a môžu mať vyššiu prirážku. Šperky, hoci sa tiež považujú za zberateľský predmet, sú často drahšie na výrobu a nákup ako zlaté prúty alebo mince. Investovanie do zlata môže predstavovať zabezpečenie proti inflácii a môže sa použiť na diverzifikáciu investičného portfólia. Na rozdiel od akcií alebo dlhopisov zlato nepodlieha riziku emitenta ani rovnakej miere geopolitických a ekonomických faktorov ako iné investície. To z neho robí vynikajúcu možnosť pre tých, ktorí chcú diverzifikovať svoje aktíva. Investičné zlato je už dlho považované za hodnotný doplnok každého investičného portfólia. Jeho dlhodobá hodnota ako bezpečného aktíva z neho robí atraktívnu možnosť pre každého, kto sa chce zabezpečiť proti inflácii alebo diverzifikovať svoje držby. Investičné zlato je investíciou do spoľahlivosti a stability, či už ide o nákup zlatých prútov, mincí alebo šperkov.

Výhody investovania do zlata

Why the price of gold is heading for a 'modest new all-time high': Morning  Brief

Jednou z hlavných a univerzálnych výhod investovania do zlata je skutočnosť, že poskytuje zabezpečenie proti inflácii. Vďaka tomu je výbornou investíciou na ochranu pred hospodárskymi turbulenciami a znehodnotením meny. Investičné zlato je vynikajúcim uchovávateľom hodnoty a nepodlieha takým cenovým výkyvom ako iné investície na trhu. Diverzifikácia investičného portfólia zlatom navyše pomáha vyrovnávať vystavenie riziku. Je všeobecne známe, že zlato vykazuje negatívnu koreláciu s ostatnými triedami aktív; preto sa ukázalo, že jeho zaradenie do investičného portfólia zlepšuje celkové výnosy, čím sa portfólio stáva menej volatilným. Zlato je tiež likvidné aktívum, takže sa dá ľahko predať, čo je ďalšia výhoda.