Vyberte si zváracie elektródy pre ručné oblúkové zváranie

Vyberte si zváracie elektródy pre ručné oblúkové zváranie

Zváranie môžeme charakterizovať ako činnosť, pri ktorej dochádza k spájaniu dvoch materiálov, spravidla taviteľných. Ide o proces roztavenia, zliatia a následného ochladenia spoju medzi dvoma materiálmi. Na základe tohto procesu sa materiály spoja. Oblasť, v ktorej sa dva materiály spojili sa nazýva zvar. Zváranie môžeme rozdeliť do niekoľkých základných kategórií. Rozdeľuje sa napríklad podľa hrúbky zváraného materiálu, podľa základných metód zvárania a podobne. Na zváranie sa využívajú takzvané zváracie elektródy. Ide o odbornú činnosť,