Zváracie elektródy pre pokročilé zváranie

Vyberte si zváracie elektródy pre ručné oblúkové zváranie

Zváranie môžeme charakterizovať ako činnosť, pri ktorej dochádza k spájaniu dvoch materiálov, spravidla taviteľných. Ide o proces roztavenia, zliatia a následného ochladenia spoju medzi dvoma materiálmi. Na základe tohto procesu sa materiály spoja. Oblasť, v ktorej sa dva materiály spojili sa nazýva zvar. Zváranie môžeme rozdeliť do niekoľkých základných kategórií. Rozdeľuje sa napríklad podľa hrúbky zváraného materiálu, podľa základných metód zvárania a podobne. Na zváranie sa využívajú takzvané zváracie elektródy. Ide o odbornú činnosť, preto pokiaľ nemáte dostatok skúseností, určite sa do zvárania sami nepúšťajte. Aký je účel elektród na zváranie a podľa čoho ich vybrať?

Na čo slúžia zváracie elektródy?

Zváracie elektródy a ich štruktúra
Hrúbka zváracej elektródy

Elektródy na zváranie sa používajú na elektrické oblúkové zváranie. Elektróda má spravidla tvar tyčky alebo drôtu, ktorý je obalený buď tenkým, stredne hrubým alebo hrubým materiálom. Zváracie elektródy sú ohybné. Materiál, z ktoré je obal elektródy vyrobený má veľmi dôležitú funkciu. Od neho závisí horenie elektrického oblúku a tiež chráni zvar pred oxidáciou. Hrúbka obalu je rozhodujúca. Podľa toho, aké materiály chceme spojiť a v akej sú hrúbke, vyberáme aj zváracie elektródy. Poďme sa spolu pozrieť, na čo si dať pri výbere pozor a podľa akých kritérií je nutné elektródy na zváranie vyberať.

Obal zváracích elektród – podľa čoho vyberať?

Obal elektród na zváranie má elektrický, fyzikálny a metalurgický účel. Do obalu sa dávajú rôzne látky, ktoré potom umožnia ľahšie zapáliť elektrický oblúk. Zváracie elektródy sa volia tiež podľa toho, aké materiály chceme spojiť. Podľa tohto účelu môžeme elektródy na zváranie rozdeliť na zváranie nízkolegovaných alebo vysokolegovaných ocelí, liatin, hliníkových kovov a podobne. Kovové obalové elektródy sa rozdeľujú podľa toho, z akého materiálu je vyrobený ich obal. Poznáme teda elektródy s kyslým, rutilovým, bázickým, celulózovým, oxidačným, grafitizačným, bázicko-rutilovým alebo kyslým rutilovým obalom. Každý druh má svoje špecifické označenie, vďaka ktorému bude potom pre vás v obchode hračkou vybrať tú správnu. Ak si nie ste istý, aké zváracie elektródy vybrať pre vaše zváranie, nechajte si radšej poradiť od obsluhy v predajni.

Chcete sa dozvedieť viac o zváracích elektródach či o samotnom zváraní? Navštívte našu internetovú stránku www.interweld.sk a nechajte sa vtiahnuť do sveta zvárania. Zváranie s nami nikdy nebolo jednoduchšie!