ERP systém si obľúbilo veľa firiem

Aké sú funkcie a prednosti ERP systému?

Konkurenčný trh núti firmy vo všetkých odvetviach, aby sa dokázali presadiť s ponukou svojich výrobkov, či služieb. Zvýšením produktivity práce a celkovej výkonnosti môže biznis napredovať a firmy sa postupne stávajú úspešné. Podmienkou úspešného podnikania je stabilný informačný systém, ktorý umožňuje efektívne spracovanie informácií a dát. Medzi stredne veľkými firmami a veľkými korporáciami je najobľúbenejší softvér ERP systém. Firmy, zaoberajúce sa informačnými technológiami ponúkajú jeho rôzne moduly, ktoré sa dajú prispôsobiť požiadavkám každej firmy. Pre svojich zákazníkov by softvérové firmy mali sprístupniť demo verziu na odskúšanie a otestovanie systému, ktoré môže uľahčiť rozhodnutie.  

Aké očakávania majú firmy pri zavedení ERP softvéru?

ERP systém v logistike
Inštalácia ERP systému je jednoduchá

Vhodne navrhnutý systém dokáže komplexne spravovať a riadiť všetky zdroje organizácie. Dokáže efektívne riadiť podnikové zdroje. ERP systémy zvyčajne pokrývajú procesy  výrobných zákaziek, obchodu, logistiky, skladu, majetku, ekonomiky, fakturácie a účtovníctva. Od podnikového informačného systému spoločnosti očakávajú aizáciu a zrýchlenie podnikových procesov. Zavedenie nového ERP systému do spoločnosti je nákladný proces. Ak však prinesie optimalizáciu práce a zníženie chybovosti, dôjde k rýchlej návratnosti počiatočných investícii. Aby sa naplnili očakávania firmy a aby boli prínosy čo najväčšie, je nutné dôsledne rozanalyzovať konkrétne potreby spoločnosti. Výber podnikového softvéru závisí aj od veľkosti firmy a zložitosti obchodných operácií. Je vhodný pre všetky typy odvetví, pre výrobné, ale aj obchodné spoločnosti.

Ďalšie výhody ERP systému

Bezpečnosť úschovy dát, zlepšenie informačných procesov, prispôsobivosť sú len niektoré z výhod tohto systému. Veľkým pozitívom práce v ERP systéme je zdieľanie informácií. Nemôže sa tak stať, aby zamestnanci na rôznych oddeleniach nemali aktuálne dáta. Zdieľanie aktuálnych informácií je funkcia, ktorá má veľký význam,  najmä ak sú jednotliví pracovníci od seba vzdialení, pracujú v rôznych pobočkách firmy, roztrúsení po celom Slovensku. Pracovníci môžu rýchlejšie komunikovať, plánovať a rozhodovať sa. Aktuálnym trendom je práca v cloudových ERP softvéroch, ktoré sú sprístupnené na internete a užívatelia môžu používať softvér odkiaľkoľvek. Okrem toho dokáže ERP systém vyhodnocovať požadované informácie a vytvárať pomocné prehľady o hospodárení spoločnosti. Uľahčuje vám vytvárať zostavy podľa vašich potrieb, evidencie, či štatistiky.

Ak vás zaujíma téma súčasných informačných technológií a radi by ste sa dozvedeli viac o ERP systéme, kliknite na http://industry4.sk/