Content marketing

Content marketing (inak aj obsahový marketing) predstavuje marketingovú techniku, ktorá je časťou komplexného marketingu. Slovné spojenie content marketing sa po prvýkrát objavilo v roku 2001, kedy ho začala používať americká spoločnosť Penton Custom Media. Neskôr sa konceptom content marketingu začali zaoberať aj známe svetové spoločnosti, ako napríklad Microsoft, Nike či Redbull. V súčasnosti koncept content marketingu nájdeme takmer v každej veľkej nadnárodnej spoločnosti. Využíva ho napríklad aj Coca-Cola, Dell, Philips alebo Mastercard. Hlavným cieľom content marketingu je zaujať zákazníka a vyvolať v ňom také reakcie, z ktorých získa samotná firma úžitok. To znamená také oslovenie zákazníka, ktoré ňom vyvolá potrebu kúpiť si produkt alebo využiť ponúkanú službu. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content marketingSnahou každej spoločnosti aplikujúcej techniku content marketingu by malo byť poskytovanie takých informácii, ktoré podporia dôveru a autoritu značky u stálych, ale rovnako aj u potencionálnych zákazníkov.

Aj keď v marketingovom svete slovo content marketing predstavuje jeden z najhľadanejších výrazov, jeho ustálené vysvetlenie neexistuje. Je však možné nájsť vysvetlenia od rôznych autorov, ktoré sa podstate content marketingu aspoň približujú. Najvýstižnejšou je citácia podľa Content Marketing Institute, ktorá znie nasledovne: content marketing predstavuje marketingovú techniku, pri ktorej sa vytvára a zdieľa hodnotný, konzistentný a relevantný obsah za účelom zaujať a získať si jasne určené publikum – a to všetko s cieľom dosiahnuť reakciu zákazníka, ktorá prinesie zisk.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content marketing

Aj keď v minulosti bola realizácia takejto marketingovej techniky náročná najmä z hľadiska nákladov a spôsobov oslovenia zákazníkov, vďaka internetu, ktorý sa nachádza už takmer v každej domácnosti, je tvorba content marketingu oveľa jednoduchšia. Najľahšou cestou je tvoriť obsah na internete, pomocou rozličných webov, správ, blogov, uverejňovaním e-bookov či na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter alebo Instagram). Najúčinnejšie druhy obsahu predstavujú pre zákazníkov informácie o podniku a jeho okolí, uverejňovanie fotogalérii či videí. Zákazníka môže rovnako osloviť aj to, ak firma spravila v minulosti chybný krok, ktorý si následne prizná a opíše postupy, ako tento problém vyriešila. Práve internet robí content marketing jednou z najlacnejších marketingových alternatív. Aj keď sa proces tvorby concent marketingu skladá z viacerých krokov (plánovanie, vytváranie, koordinácia, propagácia a meranie úspešnosti), za najvýznamnejšie sa považuje tvorenie a zdieľanie informácii so zákazníkmi. Tieto informácie následne vedú ku zvyšovaniu záujmu zákazníkov, ktorí často krát získavajú informácie o spoločnosti či produkte z vlastnej iniciatívy, čo znamená pre firmu šetrenie nákladov, ktoré by inak musela vynaložiť na reklamu a propagáciu. Záujem zákazníkov následne vedie k zvýšeniu výkonov podniku, preto by mal byť content marketing súčasťou každej cieľavedomej firmy, ktorá sa chce na trhu udržať.