Frekvenční měnič a spotřebiče

Elektrický pohon a frekvenční měnič

Elektrický pohon jako takový je pro lidstvo velmi důležitý. Posledním článkem tohoto pohonu jsou motory, přičemž v průmyslu se nejčastěji setkáváme s asynchronními motory, které rozhodně mají co nabídnout. Jejich širokospektrální využití se podepsalo na tom, že se stále větší pozornost obrací i na frekvenční měnič. Mezi vlastnosti, které se podepsaly na vývoji dané situace pozitivním směrem patří spolehlivost, nízká cena a jednoduchost. Díky asynchronním motorem a frekvenčním motorem došlo k značné aizaci. Co je však zajímavé, do popředí se dostává i robotizace.

Co se podepsalo za rozvojem frekvenčního měniče?

Frekvenční měnič a úspora energie
Rozmach frekvenčních měničů

Frekvenční měnič se nedostal do popředí jen tak, bez důvodu. Důvod, proč se stává stále oblíbenějším je to, že se neustále zvyšují ceny energií. Stále vyšší a vyšší ceny nutí jednotlivé společnosti k tomu, aby vyvíjeli stále větší úsilí, které by vedlo k úspoře a snižování nákladů potřebných na provoz dané společnosti. I když se současná společnost stále nejvíce zaměřuje na využití alternativních zdrojů energií, stále k danému řešení nelze přistupovat jako k aktuálnímu. Do této kategorie však patří frekvenční měnič, kterému se však stále věnuje málo pozornosti. Patří do kategorie osvědčených technologií a současně i mezi řešení, která jsou ekonomické. Regulace otáček motoru je skutečně důležitá, jelikož vede k úspoře energií. Je však důležité, aby byla změna otáček motoru na jiné hodnotě, než na stanovené jmenovité hodnotě. Jen za tohoto předpokladu je možné dosáhnout úsporu energií. Z praxe se odhaduje, že regulace otáček motoru pomocí frekvenčního měniče dokáže poskytnout úsporu energie až téměř 70%. Zajistit změnu otáček motoru je možné několika způsoby. Mezi ty nejčastější patří následující:

– změna otáček motoru pomocí změny počtu pólů,

– změna otáček motoru pomocí změny odporu v rotoru,

– změna otáček motoru na základě změny frekvence napětí,

– změna otáček motoru pomocí změny statorového napětí.

Každý ze zmíněných způsobů je jedinečný. I když princip jejich fungování a aplikace je rozdílný, všechny způsoby umožňují změnit otáčky motoru, čehož výsledkem je šetření elektrického pohonu.

Frekvenční měnič a vše, co o něm potřebujete vědět

Pokud chcete, aby došlo k šetření energií, vyzkoušejte frekvenční měnič. Aby však došlo k požadovanému stavu, musí být měnič kvalitní. Navštivte stránku www.vyboelectric.cz, kde najdete mnoho zajímavých informací o problematice frekvenčních měničů. Buďte s výkonem zařízení spokojen i vy!