Profesionálne ukladanie dlažby

Profesionálne ukladanie dlažby – obráťte sa na odborníka

Pokládka dlažby  práca, ktorá sa vykonáva na koniec po odstránení stavebného materiálu okolo novostavby. Nie je vhodná na akékoľvek miesto, prípadne je potrebné zabezpečiť podložie tak, aby neskôr nedošlo k jej poškodeniu. Ukladanie dlažby si vyžaduje presný postup, inak nebude riešená kvalitne a postupom času sa môže prepadávať, prípadne môžu vznikať nerovnosti. Na ukladanie dlažby je dobré si zavolať odborníkov, ktorí poradia kde dlažbu položiť, prípadne akým spôsobom. Chodníky okolo domu nemusia mať len pochôdznu funkciu. Môžu plniť aj funkciu dažďového chodníka, ktorý bude odvádzať prebytočnú vodu od základov domu preč.

Nie je chodník ako chodník

Cenovo dostupné ukladanie dlažby
Pri ukladaní dlažby je dôležitý pevný a rovný základ

Takýto chodník je riešený v tesnej blízkosti domu. Niekto preferuje okolie domu zasypať kameňmi ale uložením dlažby bude tiež spĺňať svoju funkciu. V tomto prípade je však dôležité zachovať sklon podložia tak, aby bola voda odvádzaná. Pri realizácii chodníkov okolo domu a ukladaní dlažby platí jedno zlaté pravidlo a to, že chodník je len taký dobrý ako dobre je riešené podložie. Preto je dôležité aby nebol postavený na bahnitej pôde, ktorá sa môže časom prepadať, prípadne aby nebol v blízkosti stromov, ktoré majú vysoko koreňovú sústavu a tým časom zodvihnú dlažbu, čím vzniknú nerovnosti. Ukladanie dlažby si vyžaduje určitý postup, ktorý musí byť dodržaný ako vyhĺbenie jamy v požadovanej hĺbke, zasypanie štrkom v určitej hrúbke, následne zasypanie jemnejším štrkom, pieskom, ukladanie dlažby v určitej vzdialenosti od seba, pričom kraje určujú trávnikové obrubníky. Jednotlivé vrstvy je mimoriadne dôležité vyrovnať a spevniť vibračnou doskou. Súčasný trh ponúka veľmi veľa druhov zámkovej dlažby, rozdelenej podľa farieb či tvarov. Takto je možné v okolí domu riešiť zo zámkovej dlažby zaujímavú mozaiku alebo len jednoduchú farebne jednotnú dlažbu z rôznych tvarov. Ukladanie dlažby však nie je jednoduché a vyžaduje si určitú zručnosť aj profesionálne náradie ako zariadenie na delenie dlažby, či jej spevnenie. Ak hľadáte odborníkov, ktorí by vám poradili a položili chodník zo zámkovej dlažby, navštívte nasledujúcu internetovú stránku a získate viac informácií: https://www.polozime.sk/. Súčasne môžete požiadať o nezáväzné vypracovanie cenovej ponuky, či obhliadku miesta, kde by ste chceli dlažbu ukladať.