SEO optimalizácia

SEO, alebo Search Engine Optimisation je spôsob, resp. metóda, ktorou sa dosahujú lepšie pozície vo vyhľadávačoch a tým aj samotné výsledky webovej stránky (návštevnosť, predajnosť atď.). V preklade je to optimalizácia pre vyhľadávače, alebo často používaný pojem seo optimalizacia. Konkurencia na internete rastie, počet webových stránok zobrazených vo vyhľadávačoch po vyhľadaní kľúčového slova rastie, s čím sa spája potreba zviditeľniť sa a dostať sa ľuďom na oči. Práve na toto slúži seo optimalizácia. Jednou z najefektívnejších metód seo optimalizácie je linkbuilding. Linkbuilding môžeme definovať ako proces získavania odkazov z iných webových stránok na našu, pričom je dôležité, aby tento odkaz pochádzal z kvalitnej stránky a bol na konkrétne kľúčové slovo (napríklad kvalitné víno). Takýto odkaz vidíte často v komerčných článkoch, kde je istá časť textu farebne odlíšená a často aj podčiarknutá. Po kliknutí na tento text Vás presmeruje na inú webovú stránku. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt search engine optimizationPráve toto je odkaz, ktorý Vás dostane vo vyhľadávači vyššie preto, lebo niekto Vás spomenul, niekomu ste stáli za to, aby na Vás odkázal. Google to berie na vedomie a takto Vás posúva vyššie vo vyhľadávači na dané kľúčové slovo (na ktoré na Vás niekto iný odkázal). V dnešnej konkurencií na internete však potrebujete pomerne veľa odkazov na to, aby ste sa nachádzali na popredných pozíciách vo vyhľadávači. Práve preto vznikla seo optimalizácia, teda optimalizácia pre vyhľadávače. Okrem budovania linkov však potrebujete vykonávať aj ďalšie aktivity, ako napríklad aktívne a strategicky prevádzkovať kampane na sociálnych sieťach, najmä Facebooku. Prostredníctvom Facebooku sa na Vašu webovú stránku dostane veľké množstvo návštevníkov, čo pozitívne vplýva na návštevnosť webovej stránky, ktorá predstavuje kriticky dôležitú súčasť a faktor seo optimalizácie. Ďalším faktorom, úzko súvisiacim s návštevnosťou je miera okamžitých odchodov. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt search engine optimizationČím viac ľudí z Vašej webovej stránky okamžite odíde (či už preto, lebo sa tam dostal omylom, alebo preto, že sa mu na nej nepáčilo), tým horšie Vašu webovú stránku Google vyhodnotí. Medzi ďalšie faktory, ktoré je pri seo optimalizácií potrebné spĺňať, patrí napríklad rýchlosť načítania webovej stránky, kvalita obsahu na webovej stránke atď. Ďalšou aktivitou, ktorá patrí pod seo optimalizáciu, je prisievanie na portály, blogy a fóra. Tieto predstavujú ďalší zdroj návštevnosti, ktorej samozrejme nikdy nie je dosť. Ďalej môžeme pod seo optimalizáciu zaradiť aj PPC kampaň (Pay Per Click- plať za klik), tiež známu ako Google Adwords. Ako je možné vidieť, seo optimalizácia zahŕňa celý rad aktivít, ktoré by mali prispieť k úspešnosti Vášho podnikania na internete a k porazeniu konkurencie, ktorá v dnešnej dobe neustále rastie.