Restaurační systém a jeho cena

Úspora provozních nákladů v zaběhlé restaurací

Pokud bychom se zaměřili na to, co stojí za úspěšnou restaurací, v mnoha případech bychom přišli na to, že dobrý management. Schopnost vést restauraci tak, aby byla úspěšná, je klíčová. Správný management je takový, kterému není fungování restaurace lhostejné a snaží se její činnosti neustále zvelebovat. Podstatou činností vedení provozu je i snižování nákladů, k čemuž vám pomůže například i restaurační systém. V následujícím článku vám prozradíme, jakým způsobem nám dokáže pomoci a na co jiného bychom se měli zaměřit.

Jak sledovat provozní náklady?

 Restaurační systém a náklady
Obsluha restauračního systému

Kromě toho, že má úspěšná restaurace již od začátku vypracovaný i podnikatelský záměr, má také k dispozici restaurační systém a v neposlední řadě zmiňovaný kvalitní management. Ukazatelem úspěchu je v případě restaurací to, jaké tržby dosahují. Odpočítáme-li však od tržeb provozní náklady, získáme výnosy, se kterými to v mnoha případech nemusí být až tak růžové. Problémem může být například to, že jsou provozní náklady příliš vysoké. Proto by se každá restaurace měla zaměřit hlavně na to, jakým způsobem je dokáže snížit. Je klíčové vědět, z čeho naše příjmy plynou a v neposlední řadě, kde také nejvíce utrácíme. Mnoho restaurací se dopouští společné chyby, a to takové, že plýtvají jídlem. Pokud se vám stává, že vám na skladě zbývá příliš mnoho potravin, které jsou již po lhůtě minimální trvanlivosti, něco je pravděpodobně špatně. Doporučujeme tedy objednávat potraviny a ingredience v menším množství. Je-li třeba, zvyšte frekvenci objednávání. I když se může jednat o minimální průměrnou spotřebu, pokud po čase tuto úsporu spočítáme, určitě nás překvapí. V tomto vám dokáže pomoci například restaurační systém. Dokážete si přes restaurační systém vést i evidenci skladových zásob a v neposlední řadě budete tak mít okamžitý obraz o tom, jaké zásoby máte a také informace o jejich minimální trvanlivosti. Restaurační systém vám dokáže pomoci ve více oblastech. Je rozdělen do sekcí, přičemž každá sekce se zaměřuje na něco jiného. Může se jednat například o skladové zásoby, komunikaci mezi číšníky a kuchyní a v neposlední řadě v něm dokážete i přehledněji vést účty jednotlivých zákazníků. Nestane se tak, že zapomenete zaúčtovat určitou položku či dokonce dát na účet zákazníkovi toho víc, než reálně zkonzumoval. Pro více informací navštivte stránku http://www.ikelp.cz/.