Slovenske jaskyne a ich krásy

V Demänovskej doline sa nachádzajú dve krásne slovenské jaskyne!

Slovensko je krajina, ktorá hoci nemá more, tak má mnoho iných krás, na ktoré môžeme my, Slováci, byť hrdí. Okrem slovenských zvykov a tradícií má Slovensko krásnu prírodu. Môžeme sa pýšiť pohoriami, vodopádmi, či jaskyňami. Na Slovensku môžeme my i turisti zo zahraničia navštíviť jednu z trinástich sprístupnených slovenských jaskýň. Niektoré slovenské jaskyne sú dokonca zapísané aj do svetového prírodného dedičstva. Slovenske jaskyne sú známe vo svete, pretože sú považované za skvosty, ktoré treba určite navštíviť. Počas návštevy môžete sa dozvedieť množstvo informácií o slovenskej prírode.

Demänovská ľadová jaskyňa a Demänovská jaskyňa slobody

Slovenske jaskyne v Nízkych Tatrách
Návšteva slovenských jaskýň

Slovenské jaskyne, ktoré sú sprístupnené, navštívi ročne mnoho turistov. Jedna z najobľúbenejších jaskýň je aj Demänovská ľadová jaskyňa, ktorá je už známe už veľmi dlho. V Demänovskej doline sa nachádzajú hneď dve jaskyne – jedna je spomínaná ľadová jaskyňa a druhá je Demänovská jaskyňa slobody. Obidve tieto slovenské jaskyne sa nachádzajú  v Nízkych Tatrách, len niekoľko kilometrov od veľmi známeho turistického mesta Liptovský Mikuláš. V Demänovskej ľadovej jaskyni sa nachádza množstvo chodieb a dómov. V jaskyni možno vidieť stalagmity, stalaktity. To, či tejto jaskyni môžete uvidieť aj ľadové útvary v lete, závisí od toho, ako sú prechladené steny jaskyne a samozrejme aj od naakumulovania ľadu v období zimy. Mnohých turistov láka návšteva tejto jaskyne aj preto, lebo tam boli nájdený nález kostí medveďa jaskynného. Demänovská ľadová jaskyňa je jedna z najstarších jaskýň, ktoré sa nachádzajú v Európe. Medzi najnavštevovanejšie slovenské jaskyne patrí Demänovská jaskyňa slobody, ktorá je známa svojou nádhernou a veľmi bohatou kvapľovou výzdobou. Táto slovenská jaskyňa sa vyznačuje prekrásnou výzdobou na stenách jaskyne a priestory v jaskyni sú sfarbené do žlta až červena. Ak by ste chceli vidieť robustné stalagmity a stĺpy, určite navštívte túto jaskyňu. Podobne ako v Demänovskej ľadovej jaskyni, tak aj v tejto jaskyni boli nájdené kosti jaskynného medveďa. Obidve spomínané slovenské jaskyne sú miestom, kde žijú aj netopiere. Ak máte radi slovenskú prírodu, najmú slovenské jaskyne, určite neváhajte ich navštíviť. Slovenská príroda ponúka toho veľmi veľa a popri tom, ako strávime voľný čas aktívne s rodinou, tak sa dozvieme aj mnoho zaujímavostí o prírode. Ak sa chcete dozvedieť viac nielen o jaskyniach, ale aj o slovenskej prírode a tradíciách, navštívte webovú stránku https://slovander.sk/.