Finančné produkty

Najdôležitejšou zložkou každého vyspelého národného hospodárstva je sektor služieb, ktorý sa stáva hnacím motorom rozvoja svetového hospodárstva. Pojem služby (v rámci národného hospodárstva nazývaný aj sektor služieb alebo terciárny sektor) predstavuje oblasť, ktorej výsledkom sú akékoľvek činnosti vytvorené a poskytované ľuďmi. Najrýchlejšie sa rozvíjajúcou časťou sektora služieb sú finančné služby, ktoré sú zastúpené v rozvinutých trhových ekonomikách približne 60 % na tvorbe hrubého domáceho produktu. Na finančnom trhu sa stretáva ponuka a dopyt po finančných službách. Na strane dopytu vystupuje ten, kto má záujem o určitý finančný produkt. Na strane ponuky zase stoja tie subjekty národného hospodárstva, ktoré poskytujú finančné produkty. Finančný poskytovatelia sa však delia na dve skupiny, ktoré sú vzájomne odlišné. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financialJedná sa buď o taký hospodársky subjekt, ktorý finančný produkt ponúka alebo subjekt, ktorý sa len zaoberá finančným poradenstvom alebo sprostredkovaním. Finančným poradenstvom a sprostredkovaním sa zaoberá aj spoločnosť Winners group. Hlavná náplň činnosti spoločnosti winners group spočíva v tom, že klientom podáva pomocnú ruku vo finančných situáciách, s ktorými si sami nevedia pomôcť. Hlavným cieľom Winners group je poskytnúť klientom rozličné finančné služby, ktoré nájde pod jednou strechou. Táto spoločnosť sa svojim klientom snaží pomôcť vo zvyšovaní ich ekonomickej úrovne pomocou šetrenia času a starostí. Hlavná činnosť finančného poradcu a sprostredkovateľa spočíva v analýze finančnej situácie klienta a v snahe odporučiť mu vhodný finančný produkt na vyriešenie jeho problému. Prvým krokom býva väčšinou stretnutie finančné poradcu s klientom, na ktorom sa poradca snaží zistiť, aké potreby a očakávania má klient od poskytnutej finančnej služby. Na základe výsledkov tejto činnosti vykoná podrobný prieskum trhu finančných produktov a klientovi odporučí ten, ktorý sa mu zdá preňho najvýhodnejší. Ak sa klient rozhodne službu tejto finančnej inštitúcie využiť, finančný sprostredkovateľ ho sprevádza počas celého procesu. Zabezpečuje nielen celkovú komunikáciu s finančnou inštitúciou, ale zhromažďuje aj všetky potrebné dokumenty a zastupuje záujmy klienta. Keď má zmluvu s finančnou inštitúciou v rukách, klientovi podrobne vysvetľuje fungovanie jej podmienok a princípy, na základe ktorých bude vzťah klienta s finančnou inštitúciu fungovať. Ak si klient aj naďalej myslí, že tento produkt bude preňho prospešný, svojim podpisom uzatvorí zmluvu. Klient teda nemusí vykonávať takmer nič, všetky úkony zaňho vybaví finančný sprostredkovateľ. Jedinou činnosťou, na ktorú si musí rezervovať čas je stretnutie s finančným sprostredkovateľom, na ktorom mu objasní svoje požiadavky a čas, ktorý venuje výsledkom činnosti finančného sprostredkovateľa. Aj keď si to mnohí z nás neuvedomujú, využívanie služieb sprostredkovateľov a poradcov je pre bežného obyvateľa prospešnou činnosťou, nakoľko okrem šetrenia času sa môžeme vyvarovať aj viacerým nesprávnym rozhodnutiam.