Krtkovanie Bratislava a jeho priebeh

Krtkovanie Bratislava – diagnostika a čistenie kanalizácií

Vodoinštalácie, teda prívod vody a kanalizácia je súčasťou každého domu či bytu. Avšak sú situácie, kedy sa kanalizácia upchá a vtedy pomôže len odborná pomoc. Krtkovanie v Bratislava je diagnostika a odstránenie kalu z potrubia. Áno, aj diagnostika. Krtkovanie Bratislava možno vykonávať aj preventívne napríklad pri kúpe nehnuteľnosti na zistenie stavu kanalizácie. Diagnostika krtkovaním sa využíva na predvídanie problémov v kanalizícii ale aj pri komínoch, podhľadoch či iných ťažko prístupným miestach. Záznamy z kamery sa následne ukladajú do počítača alebo mobilného telefónu, teda je možné si ho pozrieť opakovane.

Spôsoby vykonávania krtkovania

Odborník na krtkovanie Bratislava
Služba na krtkovanie v Bratislave

Krtkovanie Bratislava ja vykonáva dvomi možnými spôsobmi: vysokotlakovým čistením a elektromechanickým čistením. Vysokotlakové čistenie je najlepším a najpoužívanejším spôsobom na trhu. Využíva sa na čistenie kanalizačných rozvodov, stupačiek, trativodov, sifónov, guličiek, pisoárov, revíznych šácht, dažďových žľabov a podobne. Pri tomto druhu čistenia sa využíva prúd čistej vody s vysokým tlakom, takže je 100% ekologické. Pri čistení sú používané rôzne druhy hlavíc podľa druhu a zahnutia potrubia, pomocou ktorých sa odstráni aj dlhoročná špina a kal. Špeciálne trysky vyčistia potrubie s rôznou hrúbkou. Vysokotlakové čistenie sa používa aj na rôzne iné povrchy. Dá sa ním veľmi pekne vyčistiť hroby od usadenín, machov a podobne, čistenie striech, plotov, fasád, grafitov a podobne. Druhou možnosťou je elektromechanické čistenie. Je používané tam, kde nie je možné čistenie vysokým tlakom. Je realizované rotáciou špirály s nadstavcom. Po vykonaní čistenia systému, prehliadky a dokumentácii sa vypracuje správa o stave potrubia, jeho konštrukčnom a materiálnom vyhotovení s popisom nedostatkov a odporúčaných návrhov na riešenie.

Non – stop služba

Krtkovanie Bratislava je veľmi dôležité či už preventívne alebo represívne. Avšak neodporúča sa čakať na pohromu a dať si kanalizáciu skontrolovať skôr. Krtkovanie vykonáva tím školených ľudí, ktorí radi poradia, pomôžu, pomocou odborného pracovného náradia. Ceny sú stanovené v cenníku prác, odvíjajú sa od množstva a náročnosti vykonaných prác. Táto služba je k dispozícii non–stop. V prípade akútnych prípadov, sú pracovníci pripravení riešiť problém okamžite. Pre viac informácií a vyžiadanie cenovej ponuky navštívte nasledujúci internetovú stránku: https://www.top-krtkovanie.sk/.