Kotol na drevo a jeho výhrevnosť

Projekt Zelená domácnostiam – vykurujte váš dom s dotáciou a šetrne k životnému prostrediu

Slovensko je súčasťou Európskej únie a tak aj Slováci majú možnosť čerpať príspevky, či dotácie v rámci vyhlasovaných projektov. Jedným z takýchto projektov, je aj projekt Zelená domácnostiam, v ktorom môžete získať dotáciu z Európskej únie a to na vykurovanie vášho domu prostredníctvom rôznych spôsobov vykurovania, kde jeden spôsob predstavuje aj kotol na drevo. Príroda dostáva vplyvom výroby, a celkové životného štýlu poriadne zabrať, tak určite uznáte, že je potrebné ju začať chrániť a okrem toho, budú vám z toho plynúť výhody vo forme preplatenia nákladov na vykurovanie.

Technická podmienky podpory pre kotol na drevo

Kotol na drevo zabezpečí teplo
Teplo s kotlom na drevo

Ak chcete získať dotáciu z Európskej únie na kotol na drevo, musíte spĺňať technické podmienky, ktoré Európska únia vyžaduje. Za technické podmienky si Európska únia určila, že musí ísť o kotol na drevo so systémom spaľovania, ďalej musí spĺňať definíciu kotla podľa smernice EÚ a zároveň nesmie prekročiť hodnoty emisií podľa nariadenia EÚ. Takýto príspevok môžete žiadať aj ako majiteľ rodinného domu, ale môžu žiadať aj majitelia bytov, prostredníctvom svojich predsedov bytových družstiev.

Ako a na aké aktivity požiadať?

Ak spĺňate technické parametre, poďme sa teda pozrieť, na čo všetko môžete dotáciu žiadať. Takáto skupina sa volá oprávnené výdavky a predstavujú výdavky, ktoré môžete z dotácie vyplatiť, ide napríklad o samostatný kotol, či zásobník, montážny materiál, či montážne práce, ale za oprávnené výdavky sa považujú aj skúšky a revízie, ktoré si starostlivosť o kotly vyžaduje pre uvedenie takéhoto zariadenia do prevádzky. Požiadať o dotáciu môžete prostredníctvom žiadosti, ktorá nie je na vypísanie vôbec náročná. Výška dotácie sa môže vyšplhať pri rodinných domoch až do výške 1500 eur a pri bytových jednotkách je to podľa počtu bytov, ktoré chcú vykurovať tak aby chránili životné prostredie.

Kvalita ako jedna z podmienok

Jednou z podmienok získania príspevku, alebo teda dotácie na kotol na drevo, je potrebné aby išlo o certifikovaný výrobok s certifikovaným nainštalovaním. Teda je potrebné aby išlo o kvalitný kotol na drevo, ktorý je bezpečný, spoľahlivý a má dlhodobú životnosť. Ak máte záujem o kvalitný kotol na drevo, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://vykurovanie24.sk/