Cestovanie vlakom zadarmo má množstvo výhod

Cestovanie vlakom zadarmo je určené pre viaceré kategórie cestujúcich

Cestovaniu vlakom zadarmo bolo venovaných mnoho príspevkov a istú dobu sa jednalo o kontroverznú tému v našich médiách. Faktom však je, že cestovanie vlakom zadarmo získava na popularite a dokáže veľmi dobre odľahčiť rodinné rozpočty pri viacerých kategóriách cestujúcich. Pozrieme sa teda bližšie na benefit cestovania vlakom zadarmo pre 2 konkrétne kategórie a tými sú deti do 6 rokov a žiaci od 6 do 16 rokov. Spolu so seniormi ide totižto o kategóriu cestujúcich, ktorým je bezplatná preprava vlakom primárne určená a mala by im najviac slúžiť.  

Cestovanie vlakom zadarmo je u žiakov a mladých ľuďoch veľmi rozšírené

Cestovanie vlakom zadarmo u detí
Kategórie cestovania vlakom zadarmo

Prvou kategóriu detí s možnosťou využitia cestovania vlakom zadarmo sú teda deti do veku 6 rokov a druhou triedou môžu cestovať bez akéhokoľvek cestovného lístka alebo preukazu. Ak by však sprevádzajú osoba mala záujem cestovať prvou triedou, potom môže sprevádzať max. 2 deti a každé z nich musí mať cestovný lístok a platí cestovné v polovičnej hodnote. Samostatnou kategóriou cestovania sú vlaky InterCity a tu môže cestujúci do 6 rokov využívať vlakovú prepravu vtedy, ak má uhradený doplatok. Ten predstavuje úhradu poplatku za sedadlo a táto veková skupina cestujúcich musí byť v každom zo spomínaných prípadov sprevádzaná cestujúcim, ktorý dovŕšil 16 rokov. Cestovanie vlakom zadarmo je však tiež určené pre cestujúcich vo vekovej skupine 6 až 16 rokov. Žiaci a študenti v tejto vekovej kategórii už musia byť registrovaní u prepravcu, ktorý im vydá preukaz a ten je následne potrebné predložiť sprievodcovi pri kontrole cestovných lístkov. Registrácia nie je nijako zložitým procesom, no vyžaduje si predloženie niekoľkých dokumentov k ich vystaveniu preukazu. Potrebné je predložiť rodný list dieťaťa, resp. jeho preukaz totožnosti. Preukaz totožnosti musí v tomto prípade predložiť aj zákonný zástupca. Na cestovnom preukaze vydávanom zo strany prepravcu je zobrazená aj fotografia dieťaťa, a tak je pri žiadosti o jeho vystavenie nutné predložiť tú s rozmerom 2 x 3 cm. Dieťa na tejto fotografii musí byť jasne identifikovateľné a samozrejme musí byť aktuálna. Dieťa musí byť odfotené z čelného pohľadu a na fotke nesmie byť žiadne pozadie. Následne je preukaz vystavený v pokladnici prepravcu a dieťa môže využívať tento benefit bez obmedzenia. Viac informácií na podobné témy nájdete na webovej stránke https://silverdium.sk/.