Silážovanie na farmách

Silážovanie je náročný proces, a preto netreba nič podceňovať

Krmivo je veľmi dôležité, najmä ak chováte zvieratá, aby ste z nich mali aj úžitok. Krmivo sa za posledné roky mení a mnoho farmárov uprednostňuje siláž ako krmivo. V mnohých prípadoch je siláž základná potravina. Silážovanie je náročný proces, ktorého hlavným cieľom je konzervácia krmív. Je to zdĺhavý proces, ktorý možno ani neviete, ale začína na poli. Farmári používajú finálny produkt ako krmivo nielen pre kravy, ale i ovce. A siláž sa používa najmä vtedy,  ak pasienky nie sú dobré. Silážovanie často znižuje náklady na krmivo.

Ako zaručiť efektivitu?

Silážovanie na dlhú tradíciu
Spôsoby silážovania na poliach

Aby silážovanie bolo efektívne, je potrebné, aby všetky procesy boli efektívne – zber, skladovanie a následne kŕmenie. Pri celom procese je potrebné, aby všetko bolo do detailu pripravené, a preto je potrebné zabezpečiť vysoký manažment a samozrejme si to vyžaduje aj nejaké finančné výdavky. Silážovanie má mnoho výhod, ktoré farmári zaručenie ocenia. Siláž má mnoho prospešných látok pre zvieratá, poskytuje viac energie ako iné formy krmiva. Jeho kvalita závisí aj od kvality silážovania. Ak sa niečo  podcení, zanedbá, kvalita nemusí byť taká vysoká. Podceniť by sa mohlo napríklad, ak sa pastviny pokosia v nesprávnu dobu, a to v dobe keď ešte alebo už nemajú dostatok živín. Ďalšou komplikáciou je, ak v poslednej fáze silážovania sa dostane vzduch. Aby všetko išlo ako má, môžete použiť aj prísady, ktoré sa môžu používať, a tak znížite straty. Cieľom výroby silážovania je uchovať živiny z krmovín pre neskoršie kŕmenie. Toto sa dosahuje fermentáciou rastlinných cukrov na organické kyseliny.  Počas celého procesu, ak je kvalitný, sa stratí len minimálne množstvo živín. Fermentácia je riadená niekoľkými primárnymi faktormi, a to obsah vlhkosti, ktorý sa nachádza v krmovinách, vylúčenie vzduchu, obsah sacharidov v krmovinách.

Nepodceňujte ani údržbu!

Ak vás čaká silážovanie, je potrebné pred každým zberom vyčistiť silo, kombajny  od starého krmiva a všetko v silu skontrolovať. V prípade, že nebude údržba vykonaná poriadne, môže to spôsobiť komplikácie. Všetko je potrebné v sile skontrolovať, aby v prípade  problémov sa mohlo všetko vyriešiť. Správna a najmä pravidelná údržba pomôžu vám vyhnúť sa oneskoreniam. Je potrebné zaručiť a presvedčiť sa, že všetko funguje správne. Ak vás zaujíma, ako prebieha celý proces silážovania, potrebujete získať viac informácií, odporúčame vám navštíviť webovú stránku https://www.vetagro.sk/.