Dotácia na fotovoltaiku? Presne tak!

Fotovoltaika predstavuje systém, ktorý získava energiu z obnoviteľných zdrojov a premieňa ju na elektrinu. V prípade fotovoltaiky sa jedná o získavanie energie zo slnečného žiarenia. História fotovoltaických systémov siaha do roku 1954, kedy bol po prvý krát vyvinutý článok, ktorý mal účinnosť vyššiu než 4 %. V 70. rokoch 20. storočia celý svet postihla energetická kríza. Vďaka tomuto obdobiu sa životné prostredie a používanie alternatívnych zdrojov energie stali politicky zaujímavými. Viaceré krajiny upravili svoje vlastné zákony a vytvorili rozličné programy, ktoré sa zameriavali na podporu fotovoltaiky. Medzi tieto krajiny patrili najmä Nemecko, USA a Japonsko. V súčasnosti sa už viaceré svetové ekonomiky snažia o podporu výstavby fotovoltaických systémov. Bežnou záležitosťou sa stala dotácia na fotovoltaiku. Súvisiaci obrázokDotácia na fotovoltaiku predstavuj zníženie nákladov potrebných na výstavbu fotovoltatických systémov pre právnické a fyzické osoby zo strany vlády. Hlavnou snahou vlád je, aby dotácia na fotovoltaiku bola prístupná pre všetkých a využil ju čo možno najširší okruh ľudí. Cena za fotovoltaické systémy sa vďaka neustálemu napredovaniu v oblasti technológii znižuje. Dotácia na fotovoltaiku, výhodné finančné ponuky a tarifné podmienky pre energiu z fotovoltaiky zapríčinili, že vo viacerých krajinách rapídne narástol počet inštalácii fotovoltaických systémov. Dotácia na fotovoltaiku je teda vhodná pre tých, ktorým nie je životné prostredie ľahostajné a už dlhodobo sa zahrávajú s myšlienkou inštalácie fotovoltatického systému ale zdá sa im táto záležitosť nákladnejšou.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt photovoltaicPremena slnečného žiarenia na elektrinu je možná len za pomoci fotoelektrického javu, ktorý sa vyskytuje na veľkoplošných polovodičových fotodiódach. Jednotlivé fotovoltaické články sú vlastne spomínané diódy a bývajú zlučované do väčších celkov – fotovoltaických panelov. Fotovoltaické články môže byť dvojakého typu – kryštalické alebo tenkovrstvové. Kryštalické články sú tvorené na tenkých doskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články sú priamo nanášané na sklo alebo iný typ podložky. Činnosť fotovoltaického systému nezasahuje do životného prostredia, čo je jeho najväčšou výhodou. Rovnako to platí aj v prípade výroby a likvidácie zariadenia. Všetko sa dá udržať pod kontrolou pomocou známej metódy likvidácie elektroodpadu. Odborníci na fotovoltaiku sa tiež snažia vyvinúť účinný spôsob recyklácie zariadenia po skončení jeho životnosti.

Moderné technológie podstatne ovplyvnili vývoj fotovoltaiky. V súčasnosti sme svedkami vývoja takzvanej tretej generácie fotovoltaiky. Hlavnou podstatou je zvýšiť jeho účinnosť za použitia tenkovrstvých technológii pomocou netoxických materiálov, ktoré sú bežne dostupné okolo nás. O tom, že o fotovoltatické systémy je veľký záujem svedčia aj nasledovné údaje. V roku 2016 sa zvýšila celková inštalovaná kapacita v porovnaní s predchádzajúcim rokom o viac ako 50 %. Neustále zvyšujúca sa celková inštalovaná kapacita zapríčinila, že produkcia elektriny z fotovoltatických systémov je najmenej 275 terawatthodin ročne.