Regálový systém, efektívnejšie skladovanie

Skladovanie predstavuje tú časť podnikového procesu, pri ktorom nedochádza k zmene parametrov skladovaného tovaru. Predstavuje tú časť logistického procesu, pri ktorej dochádza k uskladneniu surovín, dielov, polovýrobkov, produktov alebo hotových výrobkov potrebných na ďalšiu činnosť alebo určených priamo na predaj. Základným nositeľom skladovania je sklad, ktorý predstavuje priestor, v ktorom je umožnené toto všetko vykonávať. Existujú viaceré zariadenia, ktoré umožňujú skladu vykonávať svoju hlavnú funkciu. Do tejto kategórie patrí aj regálový systém, vďaka ktorému je sklad oveľa efektívnejší a hospodárnejší. Regálový systém umožňuje v sklade ľahšiu orientáciu, šetrí priestor a často krát aj finančné prostriedky, ktoré by museli byť vynaložené na prenájom dodatočnej skladovej plochy či na jej vykurovanie. Existuje celý rad regálových systémov. Najčastejšie sa regálové systémy delia nasledovne:

Paletové regály: odporúča sa ich použiť v prípade skladovania veľkého množstva tovaru na jednej položke a rovnako aj v prípade rozsiahleho sortimentu. Jeho výhodami sú priamy prístup ku všetkým položkám a efektívne využitie výšky sklad.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt BITOPolicové regály: patria k najpoužívanejším skladovým systémom. Používajú sa jednak pri skladovaní nepaletizovaného materiálu s rozsiahlym sortimentom, ale aj s malým až stredným množstvom na jednu položku. Jeho nespornou výhodou je priamy prístup ku všetkým skladovaným položkám, prehľadnosť a pri policových regáloch, ktoré sú obsluhované ručne, aj nízke investičné náklady.

Konzolové regály: sú určené pre uskladnenie materiálu doskového alebo tyčového charakteru, ktoré sa najčastejšie ukladajú pomocou manipulačných prostriedkov, ale aj ručne. Materiál môže byť na nosníky ukladaný buď jednotlivo alebo ako zväzok. Medzi hlavné výhody tohto regálového systému patrí možnosť nastaviteľnosti výšky ramien, doplnenie políc pre ukladacie úrovne alebo úprava regálov podľa  potrebných rozmerov a nosnosti.

Skriňové regály: odporúčajú sa použiť pri skladovaní drobného materiálu menšieho množstva. Všetky steny regálového systému sú kryté, okrem prednej časti (môže byť buď voľná alebo uzatvárateľná). Najčastejšie bývajú priečkové alebo so zásuvkami.

Obežné regály: používajú sa na uskladnenie drobných súčiastok alebo náhradných dielov. Jedná sa o skriňové paternostery, ktoré sú obložené po celom obvode (výnimkou sú vstupné a výstupné miesta), najčastejšie s priehradovými podlažiami. Etážové paternostery sa používajú tiež na uskladnenie tyčových profilov a balíkov.

Mobilné regály: predstavuje regálový systém, s ktorým je umožnené voľne manipulovať. Mobilné regály sa skladajú z pojazdného podvozku, na ktorom môžu byť namontované rozličné typy regálov. Spolu tieto časti tvoria regálový vozík, ktorý jazdí po koľajniciach namontovaných v podlahe.

Viacpodlažný regálový systém: tento typ regálového systému je vhodný vtedy, ak je kapacita skladu nedostatočná a priestor skladu je dostatočne vysoký. Odporúča sa používať pri skladovaní veľkého počtu súčiastok.